top of page

Vår tilnærming

Livet kan i mange sammenhenger by på utfordringer. Det at noe er vanskelig, krevende og til og med vondt, betyr ikke at det er noe galt med deg. En måte å forstå slike utfordringer på er å se på forholdet mellom problemet, og de ressursene man har tilgjengelig for å møte problemet.

 

Det du har med deg i bagasjen kan ha innvirkning på hvor robust du er i møte med det som er vanskelig. Smerten og redselen vi bærer på, kan gjøre oss blind slik at vi ikke får øye på nye måter å møte problemet på.  

 

Terapi har som mål å hjelpe deg med å  bearbeide, gi nye perspektiver og utvikle nye ferdigheter som kan hjelpe deg med det du står i. 

Grusvei i skogen
Mørke skyer

Alle har unike erfaringer med seg inn i møte med oss. Det er disse erfaringene som er grunnlaget for samtalene vi har,  og kombinert med vår kompetanse finner vi sammen veien ut av det vanskelig du står i.

En trygg atmosfære er helt nødvendig for at de vanskelige samtalene skal finne sted. Vi ønsker å skape dette trygge rommet sammen med deg.

På Praesentia møter du trygge terapeuter med levde liv. Vi er fedre og bonusfedre. Vi har vært frustrerte, vi har tabbet oss ut og gjort feil. Hos oss møter du et medmenneske som også er en fagperson med lang erfaring og høy kompetanse på det å hjelpe mennesker. 

bottom of page