top of page

Foreldreveiledning

Vi i Praesentia har sammen over 40 år med erfaring fra foreldreveiledning. Vi har bred kompetanse på en rekke ulike problemstillinger. 

 

Vi tilbyr veiledning på problemstillinger rundt barn og ungdom, og vi kan også tilby samtaler til ungdom.

Typiske problemstillinger:

  • Grensesetting

  • Autisme

  • ADHD

  • Reguleringsvansker

  • Spiseforstyrrelser

  • Søvnproblematikk

  • Utenforskap

  • Relasjonsvansker

  • Engstelighet

Foreldrekurs

Tenåringsforeldre
Når følelsene kommer i veien

Synes du det å være forelder til tenåringer er som en berg-og-dal-bane som veksler mellom stor glede og stor frustrasjon?

Dette kurset retter seg mot deg som ønsker å bli bedre til å kommunisere med din tenåring slik at frustrasjonen ikke tar for mye plass.

​​

Sted: Conrad Mohrs veg 11.

​​​​

Tenårene er en overgang mellom det å være et barn til å bli voksen. De søker ut i verden, og vil bestemme mer over eget liv, de vil bli mer selvstendige. Det er også en overgang for oss som foreldre. Vi opplever at ungdommen søker ut, og vil være mer med andre eller at de søker selskap med seg selv fremfor å være med oss. Vi mister kontroll og opplever å ikke ha like stor påvirkning som før. Ideen om hva det vil si å være selvstendig oppleves ofte å være i stor kontrast mellom tenåring og foreldre. Denne og andre forskjeller i tenårene skaper kimen til mye frustrasjon hos begge parter. Det gjør kommunikasjon utfordrende. Dette kurset retter seg mot deg som ønsker å bli bedre til å kommunisere din tenåring slik at frustrasjonen ikke tar for mye plass. Tema som blir gjennomgått. - Hva som skjer med kroppen og hjernen i tenårene. - Hvordan påvirker de ulike følelsessystemene våre evner til å kommunisere og ta avgjørelser. - Hvordan påvirker følelsessystemene måten vi ser verden på. - Hva som skjer i oss som foreldre. - Hva skjer med meg? Tenåringens hjerne og kropp er i rivende utvikling, og er ikke ferdig før i begynnelsen av tyveårene. Hvor vi som foreldre tenker langsiktig, er tenåringshjernen mer opptatt av her og nå. Når vi veileder foreldre, hører vi ofte utsagnet «vi vet ikke hva vi skal gjøre», men vår erfaring er at dette ikke stemmer. Foreldre vet mye mer en de selv tror. Det er heller slik at de ikke helt får til det de ønsker. Frustrasjon, bekymring, sinne og dårlig samvittighet m.m. påvirker hvordan vi ser og opplever verden. Dette har stor innvirkning på vår evne til å kommunisere, og ta innover oss andres perspektiver. Når sterke følelser trer inn, blir kunnskap og klokskap skjøvet til side, og vår evne til å være den trygge kloke forelderen vi ønsker redusert. Da står man ikke lenger der som mor og datter eller far og sønn. Men som to kropper i ulike beredskapsmodus, dette er ikke et godt sted for noen å være. Kurset holdes av familieterapeut Petter Myhrer-Næss og kognitiv terapeut Roy Tønnessen. Mellom seg har de over 40 års erfaring med å veilede foreldre. Begge har tenåringer boende hjemme. Hvor: I våre lokaler i Conrad Mohrs veg 11. på Minde. Lett tilkomst med både bil og bybane. Parkeringsmuligheter rett utenfor, og vi ligger 200 meter fra Kristianborg bybanestopp på fyllingsdalslinjen.

bottom of page