top of page

Petter Myhrer-Næss

Familieterapeut

Jeg er utdannet familieterapeut ved høyskolen på Vestlandet.

Externship i Emosjonsfokusert terapi. Ved Norsk senter for emosjonsfokusert terapi. (SEFT)

Jeg tilbyr individualterapi, par-og familieterapi. Jeg tilbyr også foreldreveiledning. 

Jeg har særlig kompetanse på relasjoner, traumer, utenforskap, utbrenthet og depresjon. 

Petter Myhrer-Næss_Familieterapaut_Praesentia terapeutene_002.jpg

Fotograf Veronika Stuksrud / Fotova

Det er viktig for meg å skape en tillitsfull relasjon og et trygt rom for våre samtaler. I årene som terapeut har jeg kommet tett innpå menneskers liv og historier. Det har gitt meg stor respekt for hva mennesker til tider står i. Alle har unike historier og omstendigheter med seg inn i terapien, dette gjør at terapien må skreddersys til hver person. Jeg er en aktiv og lyttende terapeut. Sammen finner vi den beste måten å hjelpe deg eller dere på.  

Ta kontakt ved å trykke på linken under.

bottom of page