top of page

Par og familieterapi

Vi anerkjenner at det å leve i relasjoner av og til er utfordrende. Dette kan det være mange ulike årsaker til. 

Vi møter par på ulike stadier i det som har blitt utfordrende, noen tar raskt kontakt mens andre har ventet lenge når de kommer til en par-samtale. Noen har ventet for lenge. Parterapi er til tider krevende, og når man har ventet lenge og er helt på felgen, så er det krevende i seg selv å hente fra de resursene man trenger for å ta partnerens perspektiv innover seg.  

 

En annen stor gruppe er de som over tid har glidd fra hverandre og lurer på om forholdet er til å redde.

 

Som par og familieterapeut møter jeg mange forskjellige problemstillinger og min erfaring er at man kan jobbe seg gjennom det meste. Men det krever at begge parter deltar i det samme prosjektet. Par- og familieterapi kan ikke være prosjektet til den ene parten. Det må være et fellesprosjekt. En viktig ting i slike samtaler er å avdekke hva tema for disse samtalene skal være. I min par og familieterapi lener jeg meg på evidensbaserte metoder som, systemisk terapi,  emosjonsfokusert terapi og Gottmanterapi.

 

Først og fremst er jeg lyttende til hva dere står i og hva som er unikt for deres situasjon.

Vi tilbyr parterapi for par i alle aldre.

Typiske problemstillinger er

 • Kommunikasjon

 • Utroskap

 • Sex, og intimitet

 • Oppdragelse

 • Økonomi

 • Mine og dine barn

 • Barn med spesielle behov

 • Sorg

 • Sykdom/diagnoser

 • Svigerforeldre

Familieterapi:

 • Familiekonstellasjoner.

 • Svigerforeldre

 • Besteforeldre

 • Søsken relasjoner i alle aldre.

 • Sorg

 • Sykdom/diagnoser

 • Grensesetting 

 • Bonusbarn

bottom of page