top of page

Individuelle samtaler menn

Vi opplever en økning i samtaler med menn, men fremdeles er det mange menn som ikke oppsøker hjelp når ting blir vanskelig.

 

Tilbakemeldingene vi får fra de mennene vi snakker med, er ofte at dette skulle de ha gjort tidligere. Mange utrykker at det å  få snakke med en mannlig terapeut gjorde at det føltes lettere å åpne seg.

Tema som ofte kommer opp er; tomhet, utbrenthet, manglende glede i hverdagen, ensomhet, sex, alkohol, sinne, utenforskap, tap av meningen i hverdagen. Dette for å nevne noen.

bottom of page